Phát Đạt điều chỉnh tăng kế hoạch doanh thu lên đến 62%

1265
Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt (PDR) vừa công bố quyết định của hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Dự án The EverRich Infinity mang lại lợi nhuận khả quan cho PDR trong quý 1/2017

Theo đó, kế hoạch kinh doanh năm 2017 của PDR đã được đại hội cổ đông thông qua ngày 22/3/2017 với doanh thu bán hàng và dịch vụ 2.008 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 420 tỷ đồng. Sau khi điều chỉnh, doanh thu bán hàng và dịch vụ tăng 62%, lên mức 3.262 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế cũng tăng tương ứng 25% lên 525 tỷ đồng.

Theo hội đồng quản trị Phát Đạt, việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh là để phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. Trong quý 1/2017 PDR đạt doanh thu 204,7 tỷ đồng, gấp 2 lần so với quý 1/2016. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 45 tỷ đồng, tăng 78,8%.

Trong quý 1/2017, tình hình kinh doanh và tiến độ bàn giao các căn hộ, văn phòng của dự án The EverRich Infinity tại quận 5 tiến hành thuận lợi. Từ việc ghi nhận doanh thu các sản phẩm đã bàn giao của dự án và cung cấp dịch vụ cho khách hàng đã mang lại lợi nhuận sau thuế tăng vượt trội so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 4/2017, PDR thông báo đã tìm được đối tác để chuyển nhượng một phần dự án The EverRich 3, bao gồm toàn bộ khu căn hộ cao tầng, không bao gồm 15.000m2 khu nhà ở thấp tầng.

Bên cạnh đó cũng có nhiều thông tin PDR đã tiến hành chuyển nhượng dự án River City (The EverRich 2) cho Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khi liên doanh PDR-An Gia- Creed Group ngưng mọi hoạt động bán hàng và tiến hảnh trả lại tiền cùng tiền phạt hợp đồng cho khách hàng. Tuy nhiên đại diện các bên liên quan đã phủ nhận thông tin này.