Ông chủ Tân Hoàng Minh bán đứt Minh Việt Capital

1243
Uỷ ban chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 476QĐ-UBCK về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Minh Việt (Minh Việt Capital).

Theo đó, ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT công ty đã bán 4,05 triệu cổ phiếu, tương ứng 81% cổ phần tại Minh Việt Capital cho 4 nhà đầu tư cá nhân là bà Nguyễn Trúc Linh (44% cổ phần, tương đương 2,2 triệu cổ phiếu), Đinh Trần Lạc Thiện (15% cổ phần, tương đương 750.000 cổ phiếu), Phùng Thiên Phước (11% cổ phần, tương đương 550.000 cổ phiếu), Đoàn Thị Thu Sương (15% cổ phần, tương đương 750.000 cổ phiếu).

Ngoài ra, bà Hồ Bích Ngọc, Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh kiêm thành viên HĐQT Minh Việt cũng thoái toàn bộ 700.000 cổ phiếu tương đương 14% cho cá nhân Lương Công Thiện.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, Minh Việt Capital có tổng tài sản 41,298 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là tiền mặt. Năm 2016 không ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh mà chỉ ghi nhận doanh thu tài chính 4,5 triệu đồng.

Ngoài ông Dũng và bà Ngọc, Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Tân Hoàng Việt cũng sở hữu 5% vốn của Minh Việt Capital.

Được biết, Minh Việt Capital là đơn vị thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và đầu tư tài chính. Công ty này được thành lập từ tháng 5/2008. Năm 2013 công ty đã từng rơi vào tình trạng bị kiểm soát đặc biệt, Đến đầu năm 2014, Ủy ban chứng khoán Nhà nước yêu cầu MinhViet Capital tạm dừng hoạt động.