Ông Bùi Cao Nhật Quân rời ghế Phó Chủ tịch HĐQT Novaland

1194
HĐQT Công ty cổ phần đầu tư tập đoàn địa ốc No Va (Novaland) vừa thông qua đơn từ nhiệm của ông Bùi Cao Nhật Quân khỏi vị trí Phó Chủ tịch HĐQT và thôi giữ chức danh thành viên HĐQT công ty.

Ông Bùi Cao Nhật Quân

HĐQT Novaland cũng thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc công ty của ông Bùi Cao Nhật Quân. Đồng thời, thống nhất bổ nhiệm ông Bùi Xuân Huy, Phó tổng giám đốc Novaland giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Bùi Cao Nhật Quân là con trai ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland. Ông Quân sinh năm 1982 ở Đồng Tháp, được đào tạo ngành quản trị kinh doanh ở Đại học Western Washington, Mỹ.

Từ 2004, ông Quân đã nắm giữ chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sài Gòn V.E.T và năm 2007 là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc No Va.

Hiện ông Quân nắm giữ hơn 31,33 triệu cổ phiếu NVL, tương ứng tỷ lệ 5,32%. Với giá cổ phiếu NVL kết thúc phiên 11/5 là 69.100 đồng, ông Quân đang có tổng tài sản chứng khoán hơn 2.165 tỷ đồng.