Officetel ‘sinh sau đẻ muộn’ nhưng chiếm ưu thế dẫn đầu thị trường đầu tư

355