NHNN chấp thuận cho Techcombank tăng vốn lên hơn 13.800 tỷ đồng

1136
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản chấp thuận cho phép Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) được tăng vốn thêm 5.000 tỷ đồng, lên hơn 13.800 tỷ đồng.

Vốn điều lệ Techcombank sẽ được tăng thêm 5.000 tỷ đồng

Cụ thể, Thống đốc NHNN chấp thuận việc Techcombank tăng vốn điều lệ từ 8.878 tỷ đồng lên 13.878 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Techcombank thông qua tại Nghị quyết ngày 15/4/2017.

Thống đốc yêu cầu Techcombank có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn theo quy định của pháp luật và đảm bảo tuân thủ về giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông lớn, cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người có liên quan theo quy định.

Văn bản chấp thuận này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông Techcombank thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 diễn ra vào tháng 4 vừa qua, Techcombank cho biết nguồn vốn thu được này sẽ dùng để mở rộng trụ sở; đầu tư công nghệ và trang thiết bị, phần còn lại sẽ tăng nguồn vốn cho hoạt động tín dụng và đầu tư trái phiếu chính phủ.

Ngoài tăng vốn, năm 2017, Techcombank đặt mục tiêu nâng tổng tài sản lên gần 280 nghìn tỷ; huy động vốn tăng trưởng 31% và dư nợ tín dụng tăng 16%, nợ xấu ở mức dưới 2% trên tổng dư nợ. Ngân hàng dự kiến sẽ đạt nhuận trước thuế hợp nhất 5.020 tỷ đồng với mức tăng trưởng 26%.