Mỹ dừng áp thuế bổ sung, nối lại đàm phán với Trung Quốc

412