Đức chi hơn 23 ngàn tỉ đồng để ổn định giá thuê nhà

457