Người nước ngoài đang sử dụng trên 46.000 ha đất tại Việt Nam

287

[TrieuPhuBĐS] 46.140 ha là diện tích đất mà các tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng, theo báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai vừa được Chính phủ gửi đến Quốc hội, chiếm 0,17% tổng diện tích của cả nước.

theo TBKTSG

Đánh giá bài viết!