Ngàn chung cư cũ tại Hà Nội bao giờ mới được cải tạo?

379