Muốn giải quyết tình trạng thiếu nhà ở, Tp.HCM phải phát triển dự án từ 50 ha trở lên

350