LienVietPostBank họp ĐHCĐ thường niên 2017

1256
Ngày 25/3 tới, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) sẽ tổ chức họp đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2017, tại Him Lam Palace, quận Gò Vấp, Tp.HCM.

Trong tài liệu gửi đến các cổ đông, cuộc họp sắp tới LienVietPostBank sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng như kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch mục tiêu năm 2017, chia cổ tức, tăng vốn điều lệ,…

Cụ thể, kết quả kinh doanh năm 2016, LienVietPostBank đạt 1.348 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 147% kế hoạch. Tổng tài sản đạt hơn 141.800 tỷ đồng, tăng hơn 34.000 tỷ đồng so với năm trước. Tỷ lệ nợ xấu đến cuối năm 2016 ở mức 1,08%.

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 đã được ĐHCĐ thông qua là 8%. Tuy nhiên, với kết quả kinh doanh khả quan, LienVietPostBank dự kiến trình đại hội cổ đông sắp tới thông qua phương án chi trả 10%, trong đó 4% trả bằng tiền mặt và 6% bằng cổ phiếu.

Kế hoạch năm 2017, ngân hàng dự kiến trình cổ đông kế hoạch tăng vốn từ 6.460 tỷ đồng lên 7.000 tỷ đồng thông qua phát hành 54 triệu cổ phiếu. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức tăng lên 12%.

Ngoài ra, LienVietPostBank cũng cho biết, năm 2017 ngân hàng được NHNN cho phép tăng trưởng tín dụng tối đa 16%, lên 95.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngân hàng dự kiến tăng trưởng vượt mức và sẽ xin phép NHNN điều chỉnh mức tăng trưởng tín dụng.

M.Tâm