Lần đầu tiên sau 9 năm CPI tháng 4 không tăng

1284
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2017 không thay đổi so với tháng trước. Đây là lần đầu tiên CPI đứng im trong tháng 4 kể từ năm 2008 trở lại đây.Bình quân 4 tháng đầu năm 2017, CPI tăng 4,80% so với bình quân cùng kỳ năm 2016.
CPI bình quân quý 1 tăng 4,96%

So với tháng 12/2016, CPI tháng 4 tăng 0,90% so với tháng 12/2016 và tăng 4,30% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chủ yếu, 7 nhóm có chỉ số giá tháng 4 tăng so với tháng trước, trong đó nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất với 8,05% do trong tháng có 14 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế bước 2 tác động làm CPI tăng khoảng 0,41%. Nhóm văn hóa, giải trí, du lịch và nhóm thiết bị, đồ dùng gia đình cùng tăng 0,1%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,06%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,02%; giáo dục tăng 0,01%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,08%.

Các nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại có chỉ số giá giảm, trong đó nhóm giao thông giảm 1,38% do ảnh hưởng từ 2 đợt điều chỉnh giảm giá xăng, dầu vào thời điểm 21/3/2017 và thời điểm 5/4/2017. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,66%; nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,24%; bưu chính, viễn thông giảm 0,03%.

Lạm phát cơ bản tháng 4/2017 tăng 0,09% so với tháng trước và tăng 1,50% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 4 tháng đầu năm 2017 tăng 1,62% so với bình quân cùng kỳ năm 2016.