Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội 4,8%/năm

114

[Triệu Phú BĐS] Mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các khoản vay dư nợ trong năm 2019 để mua, thuê mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm.

Theo Quyết định 355 của Thủ tướng, mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay dư nợ trong năm 2019 để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở xã hội là 4,8%/năm. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/4/2019.

Theo Nghị định 100 ngày 20/10/2015, đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở là đối tượng quy định tại các Khoản 1, 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở.

Các đối tượng trên được vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn.

Lâm Tùng
theo NDH

Đánh giá bài viết!