Kiến nghị thu hồi hàng ngàn tỉ đồng đầu tư vào khu đô thị Thủ Thiêm

400