Khánh Hoà: Nhiều dự án xây dựng tại núi Cô Tiên chưa đủ thủ tục pháp lý vẫn triển khai

317