Khánh Hoà: Chung cư 40 tầng chưa xây xong đã “lùa” dân vào ở

350