HoREA: Thị trường nhà ở TPHCM đang “đứng hình”

324