Hơn 90% ngân hàng lạc quan lợi nhuận 2017 tăng trưởng mạnh

1271
Có hơn 90% ngân hàng và tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế trong năm 2017 tăng trưởng cao hơn nhiều so với năm ngoái.

Mặt bằng lãi suất, huy động vốn và tín dụng được kỳ vọng có sẽ sự điều chỉnh trong
năm 2017

Vụ Dự báo, thống kê (NHNN) vừa công bố kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh quý 2/2017 đối với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam (gọi chung là TCTD). Cuộc điều tra được tiến hành từ ngày 25/2 đến ngày 9/3/2017.

Theo kết quả cuộc điều tra, tình hình kinh doanh của các TCTD trong quý đầu năm 2017 có sự cải thiện nhẹ, do các yếu tố nội tại và các nhân tố môi trường kinh doanh bên ngoài cải thiện chưa rõ nét. Tuy nhiên, các TCTD kỳ vọng điều này sẽ tiếp tục được cải thiện trong cả năm nay.

Đáng chú ý, hầu hết các TCTD lạc quan lợi nhuận trước thuế năm 2017 tăng trưởng mạnh hơn so với năm 2016. Dự kiến trong năm nay, có 90,4% TCTD tin rằng lợi nhuận trước thuế của đơn vị tăng trưởng so với năm 2016. Trong đó, thu nhập ròng từ lãi, thu nhập ròng từ phí và dịch vụ, thu nhập ròng từ hoạt động tự doanh đều kỳ vọng tăng trưởng khá.

Giá cả dịch vụ ngân hàng cũng được kỳ vọng giữ ổn định. Hầu hết các TCTD cho biết đã giữ ổn định giá bình quân sản phẩm dịch vụ tài chính, ngân hàng trong quý 1/2017 và xu hướng này sẽ được duy trì trong quý 2/2017. Trong năm, 50% TCTD dự kiến giữ nguyên mức giá bình quân sản phẩm dịch vụ của mình, 20% dự kiến tiếp tục giảm nhẹ nhưng cũng có 29,8% dự kiến tăng nhẹ giá bình quân các sản phẩm dịch vụ.

Ngoài ra, về mặt bằng lãi suất, các ngân hàng cho rằng nhiều khả năng được duy trì ổn định trong năm nay, huy động vốn và tín dụng có sẽ sự điều chỉnh.

Thịnh Châu