Hoàng Anh Gia Lai đã có lãi trong quý 1 nhưng nợ vay vẫn chồng chất

2039
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2017 với lợi nhuận sau thuế công ty đạt 16 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 91 tỷ đồng.

Trong quý đầu tiên của năm 2017, HAG ghi nhận doanh thu 824 tỷ đồng, giảm đến 58% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa đóng góp 244 tỷ đồng, doanh thu bán bò đóng góp 196 tỷ đồng (so với con số 1.233 tỷ đồng cùng kỳ năm trước), doanh thu từ dịch vụ cho thuê 175 tỷ đồng,… công ty không  ghi nhận doanh thu từ các sản phẩm ngành đường, trong khi năm ngoái khoảng này đóng góp đến 246 tỷ đồng vào doanh thu thuần. Phần doanh thu căn hộ năm nay chỉ đạt 6 tỷ đồng, trong khi quý 1/2016 là 161 tỷ đồng.

Trong khi đó, mảng mủ cao su chỉ ghi nhận được gần 57 tỷ đồng doanh thu trong khi mảng này đang được đầu tư 9.303 tỷ đồng, chiếm 1/2 chi phí xây dựng cơ bản của HAG.

Hoạt động tài chính tiếp tục âm 107 tỷ đồng chủ yếu do chi phí lãi vay. Cộng thêm khoản lỗ 11 tỷ đồng từ công ty liên kết và sau khi trừ các loại chi phí khác, HAG lỗ thuần 31,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn lãi 105 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế trong quý 1 đạt 8,4 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 87 tỷ đồng trong quý 1/2016. Nhờ khoản thuế thu nhập hoãn lại 26,7 tỷ đồng mà lợi nhuận sau thuế công ty đạt 16 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 91 tỷ đồng.

Tài sản của HAG đến hết quý 1 đã giảm gần 2.000 tỷ đồng so với đầu năm xuống còn 50.080 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng nợ vay ngắn và dài hạn trong quý 1 cũng đã giảm bớt 857 tỷ đồng xuống còn 25.785 tỷ đồng. Tại ngày 31/3/2017, chi phí lãi vay phải trả của HAG giảm gần 220 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2016 xuống mức 502 tỷ đồng.

Mới đây, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Biên Hoà và Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh do ông Đặng Văn Thành làm chủ tịch đã cùng phê duyệt việc đầu tư chiến lược tại Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Gia Lai. Hai công ty này đã chi 1.330 tỷ đồng để sở hữu 100% Công ty mía đường của HAG.