Tp.HCM không nên phát triển các tòa nhà cao tầng lấn át sông Sài Gòn

369