Tp.HCM: Gấp rút “lên dây cót” cho hai tuyến đường sắt đô thị

470

[Triệu Phú BĐS] UBND TP. HCM vừa ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) điều chỉnh dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) và dự án số 2 (Bến Thành – Tham Lương).

Giao Sở GTVT thành phố có ý kiến thẩm định về các nội dung chuyên ngành GTVT và các vấn đề khác có liên quan; Tổng hợp chung về kết quả thẩm định dự án đầu tư, báo cáo, trình UBND TP, chịu trách nhiệm chính bảo đảm tiến độ, hiệu quả và chất lượng của các dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến thẩm định về tính pháp lý triển khai dự án; sự cần thiết đầu tư và quy mô đầu tư; các yếu tố đảm bảo tính khả thi của dự án bao gồm các thủ tục đầu tư, nguồn vốn của dự án theo quy định hiện hành; các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả của dự án điều chỉnh bao gồm tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện dự án và khả năng huy động vốn theo tiến độ.

Sở Tài chính có ý kiến thẩm định các yếu tố đầu vào của dự án như nguồn vốn; các chỉ tiêu tài chính; điều kiện được vay lại của thành phố; khả năng hoàn trả vốn vay và các vấn đề khác có liên quan.

Sở Xây dựng có ý kiến thẩm định đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp nhẹ, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật; về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân liên quan hồ sơ dự án; việc áp dụng định mức, đơn giá xây dựng; chi phí dự phòng, tổng mức đầu tư và các vấn đề khác có liên quan.

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tư pháp chịu trách nhiệm có ý kiến thẩm định các vấn đề liên quan đến nội dung chuyên ngành đơn vị quản lý.

UBND các quận có ý kiến thẩm định đối với các nội dung của dự án về các vấn đề liên quan đến phạm vi quản lý của địa phương; đặc biệt là các vấn đề về sự phù hợp quy hoạch xây dựng, quản lý đất đai, an ninh trật tự, tác động môi trường đến địa phương, vấn đề đền bù, giải phóng mặt bằng và các vấn đề khác có liên thuộc thẩm quyền của địa phương.

Ban Quản lý đường sắt đô thị cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan và thực hiện việc bổ sung, chỉnh sửa, hoặc giải trình các vấn đề liên quan đến dự án trong quá trình thẩm định; kịp thời đề xuất UBND thành phố và các sở ngành những biện pháp để kiểm soát tiến độ, hiệu quả và chất lượng các dự án theo đúng quy định pháp luật và theo hướng dẫn của các nhà tài trợ.

Trước đó hồi đầu tháng năm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Vĩnh Tuyến đã giao Sở GTVT khẩn trương đề xuất nhân sự tham gia Hội đồng thẩm định điều chỉnh hai dự án này, trình UBND thành phố trước ngày 13/05; đảm bảo tiến độ thực hiện hoàn thành công tác thẩm định, trình duyệt tổng mức đầu tư của từng dự án trước ngày 30/06.

Bên cạnh đó, Sở GTVT chủ trì, phối hợp Ban Quản lý Đường sắt đô thị và các sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định, điều chỉnh 2 dự án theo đúng thời gian quy định (quy định là 40 ngày làm việc), cần phải xem xét sử dụng kết quả thẩm tra hợp lệ của Tư vấn thẩm tra độc lập Công ty CPG (Singapore) để thực hiện công tác thẩm tra tổng mức đầu tư, Công ty SMRT (Singapore) thực hiện thẩm tra thiết kế cơ sở và kết quả thẩm định của các bộ – ngành. Tổ chuyên gia thẩm định do Thủ tuớng Chính phủ chỉ đạo thành lập để trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định và phê duyệt, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và những cam kết quốc tế với các nhà tài trợ.

Sau khi có kết quả phê duyệt điều chỉnh 2 dự án, Ban Quản lý đường sắt đô thị chủ động làm việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để sớm bố trí vốn ngân sách Trung ương cho dự án tuyến Metro số 1 và đồng thời, xúc tiến ký kết các khoản vay bổ sung cho dự án tuyến Metro số 2, đảm bảo nhu cầu vốn kịp thời theo tiến độ triển khai của các dự án.

Sở Tài chính khẩn trương làm việc với Bộ Tài chính để sớm đạt được thống nhất giữa Bộ Tài chính và UBND thành phố về cơ chế tài chính cho dự án xây dựng tuyến Metro số 1 (phần vốn trước khi điều chỉnh tăng thêm) báo cáo Thủ tướng thông qua.

Quốc Trung
theo TBCKVN