Sắp khởi công ba đoạn cao tốc Bắc – Nam đầu tiên

221

Sơ đồ vị trí và thông tin 3 dự án cao tốc đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước - Đồ họa: Lê Anh

[Triệu Phú BĐSTheo kế hoạch dự kiến của Bộ Giao thông Vận tải, ba đoạn cao tốc Bắc – Nam phía Đông đầu tiên gồm Cao Bồ (Nam Định) - Mai Sơn (Ninh Bình); Cam Lộ (Quảng Trị) - La Sơn (Huế); Cầu Mỹ Thuận 2 sẽ bắt đầu được khởi công từ tháng 7 tới.

Đây là ba đoạn cao tốc được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước. Tám đoạn sau đó đầu tư theo hình thức hợp tác công- tư (PPP) hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị đấu thầu nên chưa thể khởi công trong năm 2019.

Lê Anh
theo TBKTSGO