Dự án lấn biển Vũng Tàu có nguy cơ hủy hoại môi trường

356