Hà Nội: Thanh tra toàn diện Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình

510
Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình

[Triệu Phú BĐS] Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia

Ngày 6/5, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm chủ trì công bố quyết định về việc Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra toàn diện Khu Liên hợp thể thao quốc gia (LHTTQG) Mỹ Đình.

Theo đó, Tổng Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu LHTTQG Mỹ Đình. Cuộc thanh tra được tiến hành theo chỉ đạo trước đó của Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình.

Theo Quyết định của Thanh tra Chính phủ, thời kỳ thanh tra là từ năm 2009 đến năm 2018. Thời gian thanh tra là 50 ngày làm việc thực tế. Đoàn thanh tra gồm 6 thành viên do ông Ngô Đình Long, Thanh tra viên chính, Vụ III, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn, Tổ giám sát Đoàn thanh tra có hai thành viên do ông Hoàng Đức Quỳnh, Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra làm Tổ trưởng.

Phó Tổng Thanh tra Chính Phủ Trần Ngọc Liêm khẳng định đây là cuộc thanh tra đột xuất, toàn diện do Chính phủ chỉ đạo nhằm làm rõ những mặt được và chưa được trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công của Khu Liên hợp thể thao quốc gia.

Tháng 1/2019, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã có thông báo kết quả kiểm toán Khu LHTTQG Mỹ Đình, trong đó chỉ ra nhiều sai phạm về quản lý, sử dụng tài chính và tài sản.

Cụ thể, kết luật cho biết Khu LHTTQG Mỹ Đình tự ý cho thuê mặt bằng, không đấu giá và công khai mức giá; chưa thực hiện kê khai, nộp tiền thuê đất của các hợp đồng cho thuê mặt bằng ngắn hạn và dài hạn.

“Các hợp đồng thuê mặt bằng ngắn hạn tại Khu LHTTQG Mỹ Đình về hình thức chỉ ngắn hạn nhưng về bản chất là dài hạn; hoạt động cho thuê chưa được sự cấp phép của cơ quan có thẩm quyền, cụ thể là Bộ VHTT&DL và Bộ Tài chính”, kết luận của KTNN nêu rõ.

Lâm Tùng
theo NDH