Hà Nội thành lập 4 cụm công nghiệp ở huyện Hoài Đức

1286
Ngày 20/7, UBND TP Hà Nội ban hành các quyết định số 4754/QĐ-UBND, số 4755/QĐ-UBND, số 4756/QĐ-UBND, số 4757/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp Trường An, Cụm công nghiệp Di Trạch, Cụm công nghiệp Lại Yên và Cụm công nghiệp La Phù (huyện Hoài Đức).

Theo đó, Cụm công nghiệp Trường An do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức làm chủ đầu tư tại xã An Khánh có quy mô 10,85ha. Tính chất, chức năng của cụm công nghiệp: Phát triển công nghiệp (chế biến nông, lâm sản, bao bì, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thiết bị y tế, cơ khí, dệt may…).

Cụm công nghiệp Di Trạch do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức làm chủ đầu tư tại xã Di Trạch có quy mô 9,99ha. Tính chất, chức năng của cụm công nghiệp: Phát triển công nghiệp (chế biến nông, lâm sản, chế biến thực phẩm, bánh kẹo, cơ khí, dệt may…).

Cụm Công nghiệp Lại Yên do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức làm chủ đầu tư tại xã Lại Yên có quy mô 27,2ha. Tính chất, chức năng của cụm công nghiệp: Phát triển công nghiệp (chế biến nông, lâm sản, thực phẩm, bao bì, dệt may, cơ khí, hương…).

Cụm công nghiệp La Phù do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức làm chủ đầu tư tại xã La Phù có quy mô 11,49ha. TÍnh chất, chức năng của cụm công nghiệp: Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (chế biến, nông sản thực phẩm và kinh doanh, dệt may…).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý cụm công nghiệp. UBND huyện Hoài Đức có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý cụm công nghiệp. Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn theo đúng quy định hiện hành của pháp luật

Lan Nhi
Theo Trí thức trẻ/UBND Hà Nội