Hà Nội sắp có hơn 1.000 nhà ở xã hội giá 8 triệu đồng/m2

415