Hà Nội: Nhà riêng ở các quận ngoại thành tăng giá mạnh hơn trung tâm

383