Hà Nội: Hơn 340 tỉ đồng xây cầu qua hồ Linh Đàm nối với vành đai 3

322