Hà Nội: Cắt nước sinh hoạt hàng chục hộ dân – C’land bất chấp pháp luật?

352