Hà Nội: Capital House mang 384 căn hộ dự án Ecohome 3 “cắm” ngân hàng

388