Hà Nam kêu gọi đầu tư thêm 11 dự án hơn 1.700 tỷ đồng

406