Giám đốc công ty Hoàng Kim Land bị bắt vì bán dự án “ma”

330