Giá nhà Australia tăng 1,4% trong tháng 3/2017

1346
Theo báo cáo của Công ty bất động sản CoreLogic, trong tháng 3/2017, giá nhà tại các thành phố lớn Australia tăng 1,4%, tăng 12,9% so với cùng kì năm trước.

Báo cáo cũng cho thấy 4/8 thị trường thuộc diện khảo sát có tốc độ tăng trưởng giá nhà hàng năm cao hơn mức 10% trong khi Perth và Darwin tiếp tục là thị trường có giá thấp nhất trên cả nước.

Thị trường ghi nhận mức tăng cao nhất trong tháng qua là Darwin và Hobart với mức 3,1%, tiếp theo là Melbourne tăng 1,9%, Sydney và Canberra tăng 1,4% trong khi Perth tăng 1%, Brisbane 0,2% và Adelaide 0,4%.

Năm trước, mức tăng giá mạnh nhất được ghi nhận ở Sydney với 18,9%, tiếp theo là Melbourne tăng 15,9%, Canberra tăng 12,8%, Hobart tăng 10,2%, Brisbane tăng 3,7% và Adelaide tăng 3,4%, nhưng giá giảm 4,4% Darwin và 4,7% ở Perth.

Theo ông Tim Lawless, người đứng đầu Bộ phận Nghiên cứu bán lẻ bất động sản của CoreLogic, sự tăng giá nhà trong tháng 3 cho thấy sự hồi phục trong tốc độ tăng vốn, tỷ lệ thế chấp thấp hơn và hoạt động đầu tư tăng trở lại.

Trước tình trạng tăng nóng của thị trường đã khiến cho Cơ quan giám sát các ngân hàng, tổ chức tín dụng tại Australia (APRA) đã đưa ra các giải pháp nhằm hạ nhiệt thị trường, làm giảm nhu cầu tín dụng liên quan đến đầu tư, điều kiện cho vay đối với các mục đích đầu tư sẽ bị thắt chặt hơn. APRA đã yêu cầu các ngân hàng đưa tỷ lệ các khoản tín dụng chỉ trả tiền lãi xuống còn 30% trong tổng vay thế chấp mới, từ mức 40% hiện nay, đồng thời cam kết tăng cường giám sát, nghiên cứu và quan sát kỹ lưỡng.

Thêm vào đó, lãi suất cho vay thế chấp cao cùng các ràng buộc trên thị trường ngày càng trở nên rõ ràng, ví dụ như lợi tức cho thuê thấp và những hạn chế về khả năng chi trả cao đang ngăn cản một số người mua tiềm năng tham gia vào thị trường.

Châu An (Propertywire)