Giá đất Việt Nam tăng vọt, nhà đầu tư ngoại vẫn đánh giá cao

305