Giá đất cao làm Khánh Hòa khó thu hút dự án mới

350