Eximbank sẽ chuyển nhượng hết 165 triệu cổ phiếu tại Sacombank

1219
Nếu được các cổ đông thông qua, có thể sắp tới Eximbank sẽ chuyển nhượng lại toàn bộ hơn 165 triệu cổ phiếu đang sở hữu tại Sacombank.

Eximbank đang nắm hơn 165,2 triệu cổ phần tại Sacombank

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa có tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc chuyển nhượng cổ phần tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) mà Eximbank đang sở hữu.

Cụ thể, theo nội dung tờ trình thì hiện Eximbank đang nắm hơn 165,2 triệu cổ phần tại Sacombank, tương ứng chiếm tỷ lệ 8,76% trên tổng vốn điều lệ của nhà băng này.

Lãnh đạo Eximbank cho biết, giá đóng cửa cổ phiếu STB tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM vào ngày 4/4 vừa qua là 12.4000 đồng/cổ phiếu.

Trường hợp giá giao dịch cổ phiếu STB của Sacombank dự kiến tăng nhiều hơn so với giá hiện tại, thì có khả năng sẽ làm tổng giá trị giao dịch bán cổ phiếu STB vượt 20% vốn điều lệ Eximbank ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất.

Theo đó, Hội đồng Quản trị Eximbank trình đại hội cổ đông dự kiến tổ chức sắp tới thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Sacombank do Eximbank sở hữu trong trường hợp tổng giá trị giao dịch bán cổ phần này tại Sacombank từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của Eximbank ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất.

Được biết, một trong những nguyên nhân Eximbank có kế hoạch nói trên là nhằm đảm bảo yêu cầu trong Thông tư 36 của Ngân hàng Nhà nước, về giới hạn, tỷ lệ an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng. Theo quy định, ngân hàng thương mại chỉ được mua, nắm giữ cổ phiếu của một tổ chức tín dụng khác dưới 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của tổ chức tín dụng khác đó.

Thịnh Châu