Dự án Khu du lịch sinh thái Bình An bị chấm dứt hoạt động

418