Dự án Hà Nội Golden Lake View bị đình chỉ hoạt động xây dựng

358