Dự án Flamingo Cát Bà làm ‘biến dạng’ cảnh quan thiên nhiên

303