Dự án bất động sản ách tắc, làm giảm nguồn cung

373