Đồng Nai: Thu hồi đất của 17 tổ chức cho dự án sân bay Long Thành

615