Doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu về số lượng thành lập mới

1219
Lĩnh vực bất động sản tiếp tục giữ vị trí số 1 về số lượng doanh nghiệp thành lập mới với 1.859 doanh nghiệp đăng ký, tăng 72,8% so với vùng kỳ năm 2016.

Số liệu đưa ra trong báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp thành lập mới tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2017 do Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố.

Theo đó, xét theo lĩnh vực hoạt động, trong 5 tháng đầu năm 2017, Kinh doanh bất động sản dẫn đầu với 1.859 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 72,8% so với cùng kỳ năm 2016; xếp thứ 2 là Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đăng ký 553 doanh nghiệp, tăng 38,9%; thứ 3 là Giáo dục và đào tạo đăng ký 1.304 doanh nghiệp, tăng 31,3%…

Tính chung trong cả nước, 5 tháng đầu năm 2017 đã có thêm 50.534 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 485.634 tỷ đồng, tăng 13,0% về số doanh nghiệp và tăng 39,0% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 5 tháng đầu năm 2017, cũng có 13.458 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động; 12.884 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; 19.264 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể…