Đặt cọc thuê nhà ở xã hội nên chỉ 1-3 tháng thay vì 12 tháng

326