Đà Nẵng: Rà soát đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

1050
Mục đích của việc rà soát nhằm phát hiện những bất cập, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương; kịp thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả và hoàn thiện hệ thống pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký Quyết định số 3935/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn năm 2017.

Theo đó, từ nay đến trước tháng 12/2017, Sở Tư pháp Đà Nẵng sẽ chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thu thập và xử lý thông tin theo dõi việc thi hành pháp luật (THPL) về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn.

Cụ thể, các đơn vị sẽ thu thập, xử lý thông tin theo dõi về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất thông qua báo cáo 6 tháng đầu năm 2017 của Văn phòng đăng ký đất đai TP Đà Nẵng và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại 7 quận, huyện và một số tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố. Việc kiểm tra sẽ hoàn thành trong quý III/2017.

Theo Sở Tư pháp Đà Nẵng, việc thực hiện Kế hoạch số 3935/KH-UBND nhằm phát hiện những bất cập, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương; kịp thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất.

Trước đó, thành phố Đà Nẵng cũng đã công khai 4 doanh nghiệp nợ Tiền sử dụng đất là Công ty Cổ phần Trung Nam (nợ hơn 295 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (nợ 23,5 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Du lịch Sóng Việt (nợ 952 triệu) và Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng (nợ 56,5 tỷ).