Đà Nẵng: Đất tái định cư thừa cả chục ngàn lô, dân thiếu cả trăm tổ ấm

409