Cư dân chung cư Hoa Phượng: Sống bất an trong căn hộ của mình

373