Công trình trái phép “trăm tỷ” ở Đồng Nai: Chủ đầu tư nói gì?

374