Cổ phiếu HAG và HNG vào diện cảnh báo

1210
Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM vừa ra quyết định đưa cổ phiếu HAG của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai và HNG của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai vào diện cảnh báo kể từ ngày 12/05/2017.

Nguyên nhân là lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất của cả hai doanh nghiệp này đều âm.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ HAG năm 2016 âm 1.115 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.412 tỷ đồng, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.

Tương tự, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ HNG năm 2016 âm 984 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.141 tỷ đồng.

Tại báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 HAG chịu lỗ ròng 1.115 tỷ đồng, tăng thêm gần 100 tỷ đồng so với trước kiểm toán. Tổng giá trị nợ phải trả cuối năm 2016 hơn 36.000 tỷ đồng, trong đó nợ vay hơn 26.640 tỷ đồng.

Mới đây, trong báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, HAG đã hé lộ thông tin khiến giới đầu tư quan tâm là thương vụ bán đi nhóm công ty mía đường.

Theo đó, Tập đoàn đã bàn giao các chức vụ quản lý chủ chốt của nhóm công ty mía đường là Công ty cổ phần Mía đường Hoàng Anh Gia Lai và Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Attapeu cùng với quyền vận hành quản lý kinh doanh đối với nhà máy đường, nông trường mía và các tài sản liên quan thuộc nhóm công ty mía đường cho bên thứ 3 từ ngày 31/8/2016.

Hai bên đang tiến hành các thủ tục pháp lý để hoàn tất giao dịch chuyển nhượng cổ phần của nhóm công ty mía đường này. Tuy nhiên đến ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất này các thủ tục pháp lý vẫn chưa được tiến hành.