CII lãi hơn nghìn tỷ trong quý đầu năm 2017

1268
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) vừa công bố báo cáo tình hình hoạt động quý 1 năm nay với lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 1.100 tỷ đồng, hoàn thành gần 77% kế hoạch cả năm.

Cụ thể, trong quý 1/2017 ước tính lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ CII đạt 1.100 tỷ đồng, hoàn thành 76,9% kế hoạch dự kiến năm nay là 1.430 tỷ đồng.

Bên cạnh lợi nhuận, tổng tài sản của công ty mẹ CII tính đến cuối kỳ ước đạt 8.100 tỷ đồng, tăng 15% so với thời điểm cuối năm ngoái.

Công ty cho biết, lợi nhuận và giá trị tài sản tăng chủ yếu nhờ vào các khoản đầu tư tài chính dài hạn vào công ty con, công ty liên kết và góp vốn vào các đơn vị khác. Đáng kể nhất là khoản lãi từ đánh giá lại khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư cầu đường CII sau khi nâng tỷ lệ sở hữu lên 54,31%.

Cùng với đó, công ty cũng nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phần tại Năm Bảy Bảy từ 19,9% lên 23,8% thông qua việc mua thêm gần 2,5 triệu cổ phiếu. Đây là một phần trong chiến lược thành lập công ty địa ốc CII trên cơ sở tăng tỷ lệ sở hữu tại một công ty bất động sản đã niêm yết nhằm tận dụng quỹ đất sạch hiện hữu của doanh nghiệp này, tạo thuận lợi cho công tác huy động vốn và đa dạng hóa kênh huy động.

Ngoài ra, còn phải kể đến việc CII đã huy động được lượng vốn lớn bằng việc phát hành trái phiếu chuyển đổi với giá trị 40 triệu USD cho quỹ đầu tư nước ngoài. Hay bắt tay hợp tác với Hong Kong Land phát triển quỹ đất ở Thủ Thiêm.

Tại Đại hội cổ đông thường niên diễn ra vào ngày 28/4 tới, Hội đồng quản trị công ty sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch tài chính năm 2017 với mục tiêu doanh thu đạt 5.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 1.430 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 là 18,5%. Dự kiến năm 2017, mức chia cổ tức cao hơn với 21,5% (gồm 20% năm nay và 1,5% của năm ngoái chuyển sang).

Thịnh Châu