Cho phép xây nhà trong hành lang sông, rạch

1142
Hàng ngàn nhà đất trong hành lang bảo vệ sông, kênh rạch bị “treo” xây dựng hơn 10 năm nay sẽ được gỡ vướng.
UBND TP vừa ban hành Quyết định 22 quy định về quản lý sử dụng hành lang trên bờ sông, suối, kênh rạch, mương và hồ công cộng để thay cho Quyết định 150/2004. Theo quy định mới, TP.HCM sẽ có hàng loạt nh, đất trong hành lang bảo vệ sông, kênh rạch sẽ được cấp giấy tờ nhà đất và được cấp phép xây dựng sau 13 năm bị “treo”.
Theo Quyết định 22, đối với đất ở nằm trong hành lang bảo vệ trên bờ của hộ gia đình, cá nhân có nguồn gốc và quá trình sử dụng trước ngày 24-6-2004 thì xem xét việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và cấp phép xây dựng. Nếu đất ở chưa xây dựng không thuộc phạm vi các dự án chỉnh trang đô thị tính từ mép bờ cao vào bờ là 20 m thì vẫn được cấp phép xây dựng.
Đối với nhà ở hiện hữu tồn tại trước ngày 24-6-2004 thì chia thành hai dạng. Thứ nhất, nếu là nhà sàn nằm trên sông, kênh rạch… thì trong thời gian Nhà nước chưa thực hiện di dời, cho phép tồn tại theo hiện trạng và được sửa chữa, cải tạo gia cố theo nguyên trạng căn nhà (không thay đổi quy mô, diện tích, kết cấu nhà cũ, có thể thay sàn, mái, vách bằng vật liệu nhẹ như tấm cemboard, gỗ, tôn…) để chống sập, sạt lở trong trường hợp không ảnh hưởng đến dòng chảy và giao thông thủy.
Thứ hai, trường hợp thuộc hành lang bảo vệ trên bờ tính từ mép bờ cao trở vào đất liền 20 m thì cho phép tồn tại theo hiện trạng và được phép sửa chữa, cải tạo theo quy mô hiện trạng nhà cũ. Nếu nằm ngoài phạm vi này nhưng vẫn nằm trong hành lang bảo vệ thì được phép sửa chữa, cải tạo theo quy mô hiện trạng nhà cũ hoặc cấp phép xây dựng để xây dựng lại nhà mới với quy mô hai tầng (không kể tầng lửng và mái che thang), chiều cao tối đa 12,2 m so với cốt vỉa hè hoàn thiện.
Đối với các dự án phát triển nhà ở nằm trong hành lang bảo vệ trên bờ đã được duyệt quy hoạch 1/500 trước ngày 24-6-2004: Trong trường hợp đã xây dựng hoàn chỉnh, đã được cấp giấy đỏ và đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, được phép duy trì nguyên hiện trạng theo đúng vị trí và quy mô công trình. Trường hợp cần giải tỏa, thu hồi đất để xây dựng các công trình khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền thì được xem xét bồi thường theo quy định.
Đối với các công trình đang đầu tư xây dựng theo giấy phép xây dựng, hoặc có quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt, hoặc dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Nếu xây dựng đúng phép thì được phép tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng. Trong trường hợp xây sai phép, TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở GTVT, quận/huyện rà soát, thống kê, báo cáo rõ thực trạng các dự án, công trình, đề xuất biện pháp xử lý, trình TP xem xét, quyết định.
Việt Hoa (Pháp luật Tp.HCM)